Via Afrika Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 4 Leerderboek

R161.00

Om jou Eerste Addisionele Taalvaardighede te verbeter, is een van die nuttigste dinge wat jy vir jouself kan doen. Hierdie kursus sal jou in staat stel om verskillende soorte spreek- en skryftaal te verstaan wat jy in die skool en in die wêreld om jou sal teëkom. Dit sal jou ook help om jou ander skoolvakke te leer en behoorlik te verstaan. As jy hard werk en oefen wat jy geleer het, sal jou vermoë om te lees, te skryf, te praat en te luister alles verbeter, wat sal maak dat jy ’n beter kommunikeerder sal wees as vantevore.

6 in stock

SKU: 9781415424872 Category: