The King’s School Robin Hills Grade 4 – 2024

R0.00

RELIGIOUS EDUCATION

AFRIKAANS (FAL)

 • First Additional Language *

  Afrikaans Sonder Grense Gr 4 Leerderboek

  R203.00

  Afrikaans Sonder Grense Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 4 Leerderboek Author/s: S Gouws; M Latti; C le Roux Afrikaans sonder grense Eerste addisionele taal is noukeurig gestruktureer en geskryf om aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring (KABV) te voldoen. Features:

  • Die kursus neem jou kwartaal-vir-kwartaal deur die kurrikuluminhoud en poog om by die behoeftes in jou klaskamer aan te pas.
  • Die lesreekse is rondom 'n verskeidenheid interessante leestekste soos gedigte, kortverhale, koerantberigte, advertensies, tydskrifartikels, strokiesverhale, dialoe, prente en foto's opgebou, om 'n verskeidenheid taalgebruike te illustreer en die leerder se verbeelding voortdurend te prikkel.
  • Sterk klem word op luister en praat, leesvaardighede en skryfontwikkeling geplaas om aan te pas by die tydstoekenning per taalvaardigheid.
  • Die leerderboek sluit af met 'n taalafdeling met taalreels, voorbeelde en oefeninge vir vaslegging, asook 'n voorbeeldvraestel.

  AddRemove

ISIZULU (FAL)

NATURAL SCIENCES

 • *

  Day-by-Day Natural Sciences and Technology Grade 4 Learner’s Book

  R192.00

  Day-by-day natural sciences and technology grade 4 has been approved by the Department of Education and complies with the intermediate phase CAPS document for natural sciences and technology. What makes the day-by-day natural sciences & technology course unique? The Teach > Practise > Review > Revise & Assess teaching structure is effective and easy to follow. Presents information in simple, straightforward language that learners can easily understand. The New skills feature helps teachers ensure that learners practise the different skills required. Plenty of opportunities for learners to revise content in the Language, Revision and Assessment features.

  AddRemove

Product total

Options total

Grand total

SKU: KSRHGR4 Category: