Bentley Preparatory Grade 1

R0.00

AFRIKAANS FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

PLEASE NOTE: Either Afrikaans OR IsiZulu must be chosen as First additional language subject (YOU CANNOT CHOOSE BOTH LANGUAGES)

 • *

  Afrikaans Sonder Grense Gr 1 Leerderboek

  R148.01

  Afrikaans Sonder Grense Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 1 Leerderboek Author/s: S. Gouws, M. Lätti, N Rousseau, H. Schoeman Afrikaans sonder grense Eerste addisionele taal is noukeurig gestruktureer en geskryf om aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring (KABV) te voldoen. Features:

  • Die kursus neem jou kwartaal-vir-kwartaal deur die kurrikuluminhoud en poog om by die behoeftes in jou klaskamer aan te pas.
  • Die lesreekse is rondom 'n verskeidenheid interessante leestekste soos gedigte, kortverhale, koerantberigte, advertensies, tydskrifartikels, strokiesverhale, dialoe, prente en foto's opgebou, om 'n verskeidenheid taalgebruike te illustreer en die leerder se verbeelding voortdurend te prikkel.
  • Sterk klem word op luister en praat, leesvaardighede en skryfontwikkeling geplaas om aan te pas by die tydstoekenning per taalvaardigheid.
  • Die leerderboek sluit af met 'n taalafdeling met taalreels, voorbeelde en oefeninge vir vaslegging, asook 'n voorbeeldvraestel.

  AddRemove

  Oxford First Bilingual Dictionary: Afrikaans and English 2e

  R179.00

  This richly illustrated, fun-to-use bilingual dictionary was developed specially for South African learners up to Grade 4. Now, the bigger and better second edition helps learners become actively literate in their additional language, whether it is English or Afrikaans.  

  Features

  • basic vocabulary including frequently used words, phrases and example sentences to support learners in using their additional language with confidence
  • attractive illustrations in full colour with lovable characters that provide a starting point for conversations and stories, getting learners talking in their target language
  • a bilingual glossary and an easy-to-use index to grow vocabulary, support understanding and help learners acquire dictionary skills, as required by the curriculum
  • teacher/parent guidance, including read-aloud stories, reference pages with extra vocabulary, fun activities with notes, and a pronunciation guide

  AddRemove

ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

PLEASE NOTE: Either Afrikaans OR IsiZulu must be chosen as First additional language subject (YOU CANNOT CHOOSE BOTH LANGUAGES)

 • *

  Khalipha Mfundi Gr 1 IsiZulu Workbook

  R125.01

  The Foundation Phase: Gr 1 - 3 The main skills in the First Additional Language curriculum are: Listening and speaking Reading and phonics Writing and handwriting

  AddRemove

  Oxford First Bilingual Dictionary: isiZulu-English 2nd Edition

  R179.00

  This richly illustrated, fun-to-use bilingual dictionary was developed specially for South African learners up to Grade 4. Now, the bigger and better second edition helps learners become actively literate in their additional language, whether it is English or IsiZulu.  

  Features

  • basic vocabulary including frequently used words, phrases and example sentences to support learners in using their additional language with confidence
  • attractive illustrations in full colour with lovable characters that provide a starting point for conversations and stories, getting learners talking in their target language
  • a bilingual glossary and an easy-to-use index to grow vocabulary, support understanding and help learners acquire dictionary skills, as required by the curriculum
  • teacher/parent guidance, including read-aloud stories, reference pages with extra vocabulary, fun activities with notes, and a pronunciation guide

  AddRemove

Product total

Options total

Grand total

SKU: BENTLEYGR1 Category: