Voorbereiding vir Vraestelle Leerderboek Graad 10

R184.00

This guide is not literature specific, but focuses on language, comprehension and summary preparation for exams.

Each module contains a reading text, a vocabulary list, comprehension test, sentence structure exercise, word structure exercise and summary exercise.

Hierdie gids is nie literatuur spesifiek nie, maar konsentreer op taal, begrip en opsomming voorbereiding vir eksamens.

Elke module bevat ‘n leesstuk, ‘n woordeskat lys, begripstoets, sinstruktuur oefening, woordstruktuur oefening, en opsomming oefening.

3 in stock

SKU: 9781920703103 Category: