Oakhill Academy Grade 2 – 2024

R0.00

ENGLISH

 • *

  Simply Phonics Workbook 2 (Print)

  R47.00

  Recommended for Grade 1 This workbook follows on from workbook 1, revising and consolidating initial and final consonant sounds and three letter blends. Plus introducing all the necessary sounds required in Grade 1. B5 book of 72 pages.

  AddRemove

  Developing Language Skills Workbook 2

  R54.00

  Recommended for Grade 2 This workbook follows on from Developing Language Skills Workbook 1 and revises the initial and final blends. It introduces all the necessary digraphs for grade 2, with sentence construction and other varied activities. Learners practise and consolidate language and other necessary skills through a variety of carefully graded activities. A4 book of 80 pages.

  AddRemove

AFRIKAANS

 • *

  Afrikaans Sonder Grense Gr 2 Leerderboek

  R157.00

  Afrikaans Sonder Grense Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 2 Leerderboek Author/s: S. Gouws, M. Lätti, A. Smith, N. Rousseau Afrikaans sonder grense Eerste addisionele taal is noukeurig gestruktureer en geskryf om aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring (KABV) te voldoen. Features:

  • Die kursus neem jou kwartaal-vir-kwartaal deur die kurrikuluminhoud en poog om by die behoeftes in jou klaskamer aan te pas.
  • Die lesreekse is rondom 'n verskeidenheid interessante leestekste soos gedigte, kortverhale, koerantberigte, advertensies, tydskrifartikels, strokiesverhale, dialoe, prente en foto's opgebou, om 'n verskeidenheid taalgebruike te illustreer en die leerder se verbeelding voortdurend te prikkel.
  • Sterk klem word op luister en praat, leesvaardighede en skryfontwikkeling geplaas om aan te pas by die tydstoekenning per taalvaardigheid.
  • Die leerderboek sluit af met 'n taalafdeling met taalreels, voorbeelde en oefeninge vir vaslegging, asook 'n voorbeeldvraestel.

  AddRemove

  Afrikaans… geniet dit! Werkboek 1

  R47.00

  Recommended for Grade 3 This workbook follows on from Begin met Afrikaans. Workbook 1 revises and expands on words and grammar from Begin met Afrikaans. Some of the additional themes include greetings, vowels, fruit, vegetables, animals and animal sounds.

  AddRemove

MATHEMATICS

 • *

  Simply Maths Workbook 2

  R47.00

  Recommended for Grade 2 This workbook revises numbers up to 35 and introduces numbers up to and including 105, with a variety of related activities. Also includes: first, second; calendar; money; time; length; mass; capacity; shapes; fractions; graphs; counting activity. B5 book of 72 pages.

  AddRemove

  Fun with Maths 2.1 Workbook

  R90.00

  Fun with Maths is a comprehensive, user-friendly range of Foundation Phase maths books that closely follow the CAPS curriculum. The range covers all of the skills needed for each grade, including problem-solving exercises. Fun with Maths 2.1 spans the entire syllabus completed in the first half of grade 2.

  AddRemove

Product total

Options total

Grand total

SKU: OAKHILL2 Category: