Lejwe la Kgopiso

R76.00

Ka nako tse ding tlala ya bojadikata e ka phehisa motho hlama. Leqheka la Naledi la ho imolla lelapa la hae bofutsaneng le ba le ditlamorao tse bosula. Ha pinyane ena e hlahella powaneng ho salwa ho binwa kodiyamalla. Motho wa kgotso o fetoha mmolai ya soto! Lejwe la kgopiso ke papadi e bontshang diphepetso tse emang ka pela mobapadi e moholo ya lekang ka thata ho tshehetsa lelapa la hae. Boiteko ba hae bo kopana le diphepetso, ho na ke hona ho re bontshang hore ha se batho bohle ba tswalwang e le babolai kapa mangeloi. Maphelo ao re holelang ho ona a rwala boikarabello ba diketso tsa motho e mong le e mong. Abject poverty can sometimes lead people astray. In this drama, Naledi’s plan to extricate his family from a cycle of poverty backfires badly. Having been known as a good person, a once peace-loving man ends up a marauding killer. This play will have audiences riveted from start to finish.

Out of stock

SKU: 9780636179165 Category: