Curro Waterfall Grade 6 – 2024

R0.00

ENGLISH

AFRIKAANS (FAL)

PLEASE NOTE: Either Afrikaans OR Zulu must be chosen as First additional language subject (YOU CANNOT CHOOSE BOTH LANGUAGES)

 • *

  Afrikaans Sonder Grense Gr 6 Leerderboek

  R193.00

  Afrikaans Sonder Grense Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 6 Leerderboek Author/s: S Gouws; M Latti; C le Roux Afrikaans sonder grense Eerste addisionele taal is noukeurig gestruktureer en geskryf om aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring (KABV) te voldoen. Features:

  • Die kursus neem jou kwartaal-vir-kwartaal deur die kurrikuluminhoud en poog om by die behoeftes in jou klaskamer aan te pas.
  • Die lesreekse is rondom 'n verskeidenheid interessante leestekste soos gedigte, kortverhale, koerantberigte, advertensies, tydskrifartikels, strokiesverhale, dialoe, prente en foto's opgebou, om 'n verskeidenheid taalgebruike te illustreer en die leerder se verbeelding voortdurend te prikkel.
  • Sterk klem word op luister en praat, leesvaardighede en skryfontwikkeling geplaas om aan te pas by die tydstoekenning per taalvaardigheid.
  • Die leerderboek sluit af met 'n taalafdeling met taalreels, voorbeelde en oefeninge vir vaslegging, asook 'n voorbeeldvraestel.

  AddRemove

  Pharos Tweetalige Skoolwoordeboek | Bilingual School Dictionary

  R210.00

  The Pharos Bilingual School Dictionary (2020) boasts a brand-new cover!

  • Grades 7–12
  • Suitable for Afrikaans and English home language or additional language
  • 11 000 headwords
  • Word division and word stress
  • Parts of speech
  • Inflections: plurals, irregular verbs, past tense, past participles, degrees of comparison
  • Translations and example sentences
  • Phrases and expressions
  • Derivatives with parts of speech
  • Grammar boxes
  • Supplement with information on parts of speech, words easily confused and idioms

  AddRemove

ISIZULU (FAL)

PLEASE NOTE: Either Afrikaans OR Zulu must be chosen as First additional language subject (YOU CANNOT CHOOSE BOTH LANGUAGES)

NATURAL SCIENCES & TECHNOLOGY

 • *

  Platinum Natural Sciences and Technology Grade 6 Learner’s Book

  R176.00

  Platinum natural sciences and technology grade 6 provides superior CAPS coverage and has been approved by the Department of Basic Education. What makes the Platinum natural sciences and technology grade 6 course unique? Special skills focus pages are provided to develop a new skill or to revise a prior skill; key concepts boxes summarises the unit in just a few sentences making it easier for learners to recall what's important; the programme of assessment is built in throughout each term of the learner's book, exactly where you need them for ease of use; revision sections include summary activities, language activities and revision activities giving your learners many chances to revise content and concepts; free book of photocopiable remediation & extension worksheets.

  AddRemove

LIFE SKILLS

 • *

  Platinum Life Skills Grade 6 Learner’s Book

  R176.00

  Superior CAPS coverage – new course written for the new curriculum by expert authors. Superior illustrations and activities to improve results and motivate learners. Superior teacher support to save time and make teaching easy, including photocopiable worksheets. Superior quality = success! Teacher’s Guide comes with FREE book of remediation and extension worksheets!

  AddRemove

Product total

Options total

Grand total

SKU: CURROWATERFALLGR6 Category: