Amathe Nolimi

ISBN 9780796010582
 Le yindaba exoxa ngokubuyelana phakathi kwezizwe ezahlukeneyo eNingizimu Afrika. Abafana ababili abangontanga, uRenny umfana womlungu noGadla umfana onsundu, bakhombisa ukuthi abamhlophe nabamnyama bangaphila ngokuzwana nangothando uma yilowo nalowo ehlonipha amasiko omunye. Two boys of the same age, one white and one black, show how to live together in love and harmony when respect is shown for each other's cultures and traditions
    Your Price $5.84
    Quantity